Odpovědi kandidátů (2018)

Komunální volby se blíží (5.– 6.10.2018) a my se opět pokoušíme, aby se Vám, vrchlabským občanům, kandidáti co nejlépe představili. Nejprve formou zodpovězení otázek v našem dotazníku - přečtěte si jejich odpovědi níže. Někteří z nich se nám představili také osobně na veřejné debatě na Střelnici - můžete si prohlédnout videozáznam debaty.

Oficiální stránky jednotlivých kandidátek naleznete zde:Volba pro město, Vrchlabí do toho!, Zvon.

Seřadit kandidáty podle:
Soustředím se na Čeho chci konkrétně dosáhnout
Foto Jiří Jebavý
47 právník
VRCHLABÍ DO TOHO!
kultura
chod města
sociální oblast
aby pro své obyvatele bylo Vrchlabí město otevřené, přátelské, město, které ví, co si lidé přejí; rozvoj opomíjených částí městavíce ...
Foto Martin Cupák
47 projektant
VRCHLABÍ DO TOHO!
sport
cestovní ruch
chod města
více ...
Foto Michal Vávra
40 politologie
ZVON
chod města
životní prostředí
školství
Nadále modernizovat a podporovat školy, školky, a pod. Podpořit vznik aquacentra a dotvoření sportovně-rekreační zóny Vejsplachy. Pokračovat v budování bezpečných přechodů, cyklostezek a další zlepšování dopravy.více ...
Foto Ondřej Tuže
41 Seřizovač CNC strojů - Škoda Auto
VRCHLABÍ DO TOHO!
sport
cestovní ruch
sociální oblast
Zlepšit dostupnost bydlení pro rodiny. Podpořit přirozený vznik dalších center města. Přilákat další obyvatele a zaměstnavatele. Zachovat a rozšířit zeleň. Město ve kterém budou mít lidé k sobě blízko. více ...
Foto Jaroslava Vacková
64 učitelka
VRCHLABÍ DO TOHO!
školství
sociální oblast
větší pravomoce ředitelům školských zařízení,prosadit menší počty dětí i žáků ve třídě,alternativní školy,zřízení sociálních bytů,více ...
Foto Leoš Zvoníček
42 Optometrista
VRCHLABÍ DO TOHO!
životní prostředí Otevřená radnice, ochrana zbytků zeleně, zachování současného ÚPvíce ...
Foto Luboš Dlabola
60 živnostník - elektroinstalace
ZVON
sport
průmysl
chod města
Dokončení sportovně rekreační zóny Vejsplachy-bazén. Podporovat vznik "kulturního trianglu".Ve spolupráci se Služ.města se podílet na úsporách ve veřejném osvětlení. Kontrolou financí napomáhat snižování režijních nákladů města. více ...
Foto Martin Bartoš
55 pedagog, ředitel školy
VRCHLABÍ DO TOHO!
chod města
životní prostředí
školství
Snížení nebo úplné zrušení poplatků za odvoz komunálního odpadu, s tím související založení městem provozovaného sběrného dvora. Místní šetření za účasti občanů v záležitostech, které se týkají jejich zájmů (bydliště, pracoviště apod.) Otevřenost samosprávy, přímé přenosy a záznamy z jednání zastupitelstva. více ...
Foto Luboš Řehák
61 kominík
VOLBA PRO MĚSTO
sport
sociální oblast
doprava
sociální oblast doprava sportvíce ...
Foto Hana Veselá
35 Mediální studia a žurnalistika
ZVON
průmysl
chod města
školství
Nadále podporovat technické vzdělávání na vrchlabských školách a vzájemnou spolupráci škol. Zvýšit komfort pro rodiče v komunikaci se vzdělávacími institucemi (zahrnutí smart aplikace jesle-školky-školy do konceptu Smart City, zajištění plateb za školky inkasem, atp.)více ...
Foto Alfred Plašil
62 Provoz hotelů a společného stravování
VOLBA PRO MĚSTO
cestovní ruch
chod města
sociální oblast
kultivovanou diskuzi ve městě a na městě, realizaci krytého bazénu, opravu křižovatky v Hartě, Pražské a Nerudovy ulice, rekonstrukci ulice U Nemocnice, zvýšení prostředků na běžnou údržbu cest a chodníků, pokračovat ve výstavbě cyklostezek, zlepšit kvalitu městských bytů a nebytů… více ...
Foto Tomáš Vrbata
45 ekonom
ZVON
průmysl
školství
doprava
Zintenzivnit aktivity v rámci "Smart City". Klidnější a bezpečnější doprava, město patří lidem, ne autům. Zlepšit spolupráci škol a podniků, znovuobnovení prestiže technický oborů.více ...
Foto Bedřich Hanousek
70 stavební technik
ZVON
cestovní ruch
drobné podnikání
školství
1/Zkvalitnění podmínek pro vzdělání občanů všech věkových kategorií 2/Podpora tvorby nových pracovních příležitostí 3/Podpora neinvestičních i investičních projektů v oblasti kultury ,sportu.,CR. 4/Konkrétní práce při přípravě a realizaci revitalizace veřejného prostoru,cyklostezky apod. více ...
Foto Martin Kalenský
39 Technický nákupčí
VRCHLABÍ DO TOHO!
kultura
sport
chod města
Rád bych se spolupodílel na kulturním životě ve Vrchlabí spoluorganizací kulturních a sportovních akcí. Rád bych zlepšil transparentnost jednání ze strany města, komunikaci směrem k občanům. Dále bych se rád pokusil zlepšit upadající turistický ruch ve Vrchlabí a atraktivitu našeho města pro české i zahraniční turisty. více ...
Foto Petr Janata
54 lékař
ZVON
chod města
sociální oblast
dokončit renovaci města,prosadit vyžití pro občany za předpokladu rozumného využití finančních prostředků městavíce ...
Foto Jiří Severýn
66 strojní inženýr, pedagog
ZVON
kultura
sport
sociální oblast
Podílet se na rozvoji bezbariérovosti města Vrchlabívíce ...
Foto Stanislav Lelek
67 důchodce
ZVON
kultura
chod města
podpořit vše spojené s místní amaterskou kulturou.více ...
Foto Miroslav Hanuš
50 učitel na ZŠ
VOLBA PRO MĚSTO
sport
školství
Další rozvoj sportovního areálu Vejsplachy, zejména výstavba krytého bazénu a rozvoj stávajících sportovišť, aby bylo možné jejich větší využití, zejména sportující mládeží. Vylepšení školních sportovišť. Lepší komunikace mezi školami a městem. Pokračování oprav městských komunikací a chodníků. více ...
Foto Václav Bubák
59 provozovatel lyžařského areálu, soukromý zemědělec
VOLBA PRO MĚSTO
sport
cestovní ruch
školství
Zasazovat se o zkvalitnění a rozšíření možností trávení volného času ve Vrchlabí, př.: vybudování krytého bazénu ve velikosti přiměřeném potřebám města . Pokračovat v rekonstrukci místních komunikací. Zachování provozu SOŠ a SOU, podporovat sportovní třídy a všeobecně nabízet mládeži ještě více příležitostí ke sportování.více ...
Foto Iveta Boháčová
55 Specialista vzdělávání
VOLBA PRO MĚSTO
sport
školství
Stabilní a důstojnou podporu dobrovolníkům, kteří pracují ve sportu a kultuře s mládeží. Intenzivnější podporu vrchlabským školským zařízením. více ...
Foto Jan Kulhánek
38 ředitel v mezinárodní poradenské firmě CBRE
VRCHLABÍ DO TOHO!
průmysl
chod města
doprava
Nastavení designového manuálu města Vrchlabí s cílem sjednotit a zatraktivnit vzhled veřejného prostoru. Dodržování principů a zásad územního rozvoje města. Návrhy na řešení dopravní situace parkování ve městě. více ...
Foto Lukáš Teplý
38 Kvalita a společenská odpovědnost, Skiareál Šp. Mlýn
VRCHLABÍ DO TOHO!
kultura
chod města
školství
- prosadit naprosto veřejné a jmenovité hlasování zastupitelstva města - maximálně zjednodušit komunikaci radnice s občany, digitalizovat úřední procesy, odstranit bariéry mezi občany a radnicí, využívat sociální sítě a chytrá řešení pro zlepšení komunikace radnice s lidmi obecně - prosadit transparentní a interaktivní rozpočet, o části výdajů by rozhodovali přímo občané - modernizovat vrchlabské školy posílením výuky angličtiny, větším zapojením do mezinárodních projektů, posílením spolupráce s rodinami, firmami a neziskovým sektorem, větší podporou progresivních metod a postupů a přátelského prostředí ve školách - založit coworkingové centrum - nastavit cestu k městu s minimální produkcí odpadu - nastavit pravidla péče o veřejný prostor, vzhled města a rozvoj opomíjených částí města více ...
Foto Milena Dušková
59 advokát
VOLBA PRO MĚSTO
sport
chod města
sociální oblast
Zajištění lepších podmínek pro kvalitu bydlení ve městě, vetší investice do bytového fondu i sociálního bydlení. Rekonstrukce křižovatky v Hartě u hasičárny. Větší podpora sportu mládeže. Dokončení výstavby plaveckého areálu. Podpora spolkové činnosti. Efektivní hospodaření města, snižování zadluženosti. více ...
Foto Ivan Patočka
62 dopravce
VOLBA PRO MĚSTO
sport
drobné podnikání
doprava
Podporovat sportovní činnost mládeže, revidovat stav místních komunikací a dopravní dostupnosti zejména v okrajových částech města a opravit je. Revidovat stav místního dopravního značení, které je mnohdy nepřehledné a nesmyslné. Hospodárnost údržby místních komunikací. více ...
Foto Petr Jireš
70 Učitel, trenér
ZVON
sport
cestovní ruch
životní prostředí
veškerá zařízení pro sportování obyvatel, především krytý bazén a modernizaci skiareálu Herlíkovicevíce ...
Foto Ivona Čivrná
51 pedagog
ZVON
kultura
chod města
školství
podpora volnočasových aktivit a "bezpečného" Vrchlabí pro děti a žáky, dokončení projektu Vejplachy, podpora Kulturního triangluvíce ...
Foto Petr Kosina
50 soukromý lékař
VOLBA PRO MĚSTO
sport
sociální oblast
doprava
chtěl bych se věnovat především koordinaci spolupráce města se všemi zdravotnickými subjekty, které se podílejí na zajištění zdravotní péče na Vrchlabsku, včetně složek integrovaného záchranného systému, co se týče sportovní oblasti,ve sportovní oblasti bych přivítal a rád bych se i zasadil o vybudování okruhu pro in-line bruslení kolem stávajícího sportovního stadionu ve Vejsplaších, pokud to bude v ekonomických možnostech městavíce ...
Foto Jan Sobotka
57 stavební inženýr, vodní stavby
ZVON
kultura
sport
cestovní ruch
Výstavbu krytého bazénu, rekonstrukce kinavíce ...
Foto Petr Jindra
40let lékař - chirurg
VOLBA PRO MĚSTO
životní prostředí
sociální oblast
zlepšování komunikace a spolupráce města se všemi zdravotnickými zařízeními. zajištění co možná nejlepší zdravotní péče pro občany Vrchlabí a okolí. více ...
Foto Jiří Jakubec
45 manažer v menší soukromé společnosti
ZVON
sport
drobné podnikání
školství
Podporovat rozvoj a modernizaci sportovních zařízení. Pokračovat v propojování sportovních organizací se školami a školkami. Podpořit stavbu Aquacentra. Chtěl bych podpořit zlepšení podmínek pro cyklodopravu ve městě. Udržovat vyrovnaný městský rozpočet s rozumnými investicemi.více ...
Foto Aleš Vejnar
39 učitel, zahradní architekt
ZVON
kultura
životní prostředí
Rád bych se aktivně podílel na výsadbě a údržbě městské zeleně. V oblasti hudební bych chtěl pomáhat s pořádáním a podporou nekomerčních kulturních akcí. více ...
Foto Ivo Farský
53 zdravotní klaun, učitel, lektor
VRCHLABÍ DO TOHO!
životní prostředí
školství
doprava
Pozornost okrajovým oblastem (Hořejší Vrchlabí)- nezbytně nutné opravy Větší podpora a spolupráce s neziskovými organizacemi. Ochrana zeleně ve Vrchlabí. Více zeleně do města. Pěší zóna ve Vrchlabí. Podpora alternativního školství. ˇUsporný program - splácení dluhu města.více ...
Foto Veronika Vaňous Bímová
39 Floristka
VOLBA PRO MĚSTO
drobné podnikání
životní prostředí
Budu podporovat rozšíření možností třídění odpadů v našem městě. více ...
Foto Petr Bím
69 Zahradník
VOLBA PRO MĚSTO
drobné podnikání
životní prostředí
Budu podporovat další zlepšení péče o městskou zeleň.více ...
Foto Pavel Mišuta
54 Vedoucí střediska údržby silnic
VOLBA PRO MĚSTO
sport
cestovní ruch
doprava
Zlepšit dopravní situaci, hlavně bezpečnost všech účastníků provozu a dál zkvalitňovat a rozšiřovat sportoviště, i veřejnávíce ...
Foto Jana Vyšínová
36 specialista na horské nemovitosti
VOLBA PRO MĚSTO
sport
drobné podnikání
sociální oblast
bydlení pro sociálně slabší rodiny s dětmivíce ...
Foto Tomáš Hladík
42 Provozovatel Restaurace Car Club
VOLBA PRO MĚSTO
sport
cestovní ruch
Co se týče Vrchlabí, myslím si, že je potřeba se snažit o rozvoj služeb i větší atraktivitu města. Tomu bych chtěl být v příštím období nápomocen.více ...
Foto Milan Dejmek
57 vinárník,someliér
VOLBA PRO MĚSTO
sport
cestovní ruch
drobné podnikání
Rozvoj podmínek pro cestovní ruch,jako důležitého segmentu života města, opravy komunikací v návaznosti na kvalitu cyklostezek-zlepšení jejich značení a popularizaci, citlivé dokončení oprav centra Vrchlabí tak,aby bylo přitažlivé pro všechny.více ...
Foto Stanislav Mlejnek
41 Konstruktér
VOLBA PRO MĚSTO
sport
drobné podnikání
-více ...
Foto Milan Paska
65 technik
VOLBA PRO MĚSTO
doprava zlepšit dopravní infrastrukturu (parkování, přechody pro chodce,...) hlavně na sídlišti Liščí kopec, zkvalitnit bydlení na LKvíce ...
Foto Lucie Venclová
30 mateřská dovolená, provozovatelka depozitu pro opuštěná zvířata ve Vrchlabí
VRCHLABÍ DO TOHO!
chod města
životní prostředí
sociální oblast
podpora neziskových organizací, podpora opuštěných a toulavých zvířat, vytvoření městského útulku, vytvoření a propagace kastračního programu více ...
Foto Jaroslav Gregor
66 pozemní stavby
VOLBA PRO MĚSTO
drobné podnikání
chod města
Zvýšení investic do majetku města s výhledem tvorby zisku pro další období (nájmy), soustředit se na koncepční rozvoj města s ohledem na potřeby obyvatel, ale i turistů, přispět k řešení parkování s ohledem na návštěvníky města a neustále se zvyšující počet vozidel.více ...
Foto Josef Meloun
70 tesař
VOLBA PRO MĚSTO
sport
drobné podnikání
životní prostředí
V nadcházejícím období bych se zaměřil na dokončení revitalizace centra města a výstavbu krytého bazénu. Město by také nemělo zapomínat na podporu drobných živnostníků, aby zde neživořili, ale žili.více ...
Foto Jarmila Kliková
49 speciální pedagog
VOLBA PRO MĚSTO
sport
školství
Kultivace, úprava a zajištění péče o sport. areál Vejsplachy, rozvoj sportu pro děti a mládež, zajištění psychologů a speciálních pedagogů ve školách, více ...
Foto Blanka Paulů
64 pedagog
ZVON
sport
životní prostředí
školství
aktivně naslouchat potřebám občanů a sledovat dění ve městévíce ...
Foto Ludmila Samková
60 zdravotní sestra
VRCHLABÍ DO TOHO!
sport
chod města
životní prostředí
realizace krytého bazénu, rozšíření zelených ploch ve městě, bezbariérové přístupy na úřady a bezbariérový pohyb po městě.více ...
Foto Lukáš Gašpar
34 Majitel realitní kanceláře
VRCHLABÍ DO TOHO!
kultura
chod města
Rozhodně podporovat lidi, kteří pro město dělají něco navíc, něco z čeho máme užitek všichni obyvatele. Rád bych se věnoval i péči o majetek města a jeho dlouhodobý rozvojvíce ...