Odpovědi kandidátů (2018)

Komunální volby se blíží (5.– 6.10.2018) a my se opět pokoušíme, aby se Vám, vrchlabským občanům, kandidáti co nejlépe představili. Nejprve formou zodpovězení otázek v našem dotazníku - přečtěte si jejich odpovědi níže. Někteří z nich se nám představili také osobně na veřejné debatě na Střelnici - můžete si prohlédnout videozáznam debaty.

Oficiální stránky jednotlivých kandidátek naleznete zde:Volba pro město, Vrchlabí do toho!, Zvon.

Dotazník číslo: 39
Foto   Nacionále:
a PetrKosina
50
vysokoškolské
soukromý lékař

Kandidátka:
VOLBA PRO MĚSTO (1)
16

1) Hlavní důvod proč jsem na kandidátce:
 
  p. Alfreda Plašila, p. Milenu duškovou, p Milana Dejmka

2) Byl/a jsem členem zastupitelstva v letech 2014-2018:
ano ne

3) Domnívám se, že byla v uplynulém volebním období dostatečná komunikace mezi radnicí a veřejností:
ano ne

4) Jsem pro zveřejňování hlasování zastupitelů (kdo hlasoval pro a proti):
ano ne

Pokud budu zvolen/a do zastupitelstva:

5) Rád/a bych se v zastupitelstvu soustředil/a na tuto oblast: (zaškrtni max. 3)

chtěl bych se věnovat především koordinaci spolupráce města se všemi zdravotnickými subjekty, které se podílejí na zajištění zdravotní péče na Vrchlabsku, včetně složek integrovaného záchranného systému, co se týče sportovní oblasti,ve sportovní oblasti bych přivítal a rád bych se i zasadil o vybudování okruhu pro in-line bruslení kolem stávajícího sportovního stadionu ve Vejsplaších, pokud to bude v ekonomických možnostech města

za velmi důležité pokládám vytvořit optimální životní podmínky pro mladé lidi / v oblasti bydlení, zaměstnanosti, zdravotnictví, školství, moderních technologií atd/, aby neodcházeli do větších aglomerací a mest a svůj potenciál využili ve prospěch našeho města

v uplynulém období jsem byl členem ZM Vrchlabí, prostřednictvím pana místostarosty Plašila a členů RM p. Dejmka resp, p. Duškové jsem při diskusích prezentoval a prosazoval názory a zájmy občanů města Vrchlabí