Odpovědi kandidátů (2018)

Komunální volby se blíží (5.– 6.10.2018) a my se opět pokoušíme, aby se Vám, vrchlabským občanům, kandidáti co nejlépe představili. Nejprve formou zodpovězení otázek v našem dotazníku - přečtěte si jejich odpovědi níže. Někteří z nich se nám představili také osobně na veřejné debatě na Střelnici - můžete si prohlédnout videozáznam debaty.

Oficiální stránky jednotlivých kandidátek naleznete zde:Volba pro město, Vrchlabí do toho!, Zvon.

Dotazník číslo: 5
Foto   Nacionále:
a MichalVávra
40
vysokoškolské
politologie

Kandidátka:
ZVON (3)
2

1) Hlavní důvod proč jsem na kandidátce:
 
 

2) Byl/a jsem členem zastupitelstva v letech 2014-2018:
ano ne

3) Domnívám se, že byla v uplynulém volebním období dostatečná komunikace mezi radnicí a veřejností:
ano ne

4) Jsem pro zveřejňování hlasování zastupitelů (kdo hlasoval pro a proti):
ano ne
Za předpokladu přijatelných finančních nákladů a organizačních nároků na elektron.hlasovací zařízení

Pokud budu zvolen/a do zastupitelstva:

5) Rád/a bych se v zastupitelstvu soustředil/a na tuto oblast: (zaškrtni max. 3)

Nadále modernizovat a podporovat školy, školky, a pod. Podpořit vznik aquacentra a dotvoření sportovně-rekreační zóny Vejsplachy. Pokračovat v budování bezpečných přechodů, cyklostezek a další zlepšování dopravy.

Tradice a úspěšnost průmyslových podniků. Atraktivita mj. díky bohaté historii a kultuře v blízkosti národního parku. Solidní mezilidské vztahy a čilý spolkový život.

Pomohl provést investice do řady školských budov, zařízení a sportovišť pro děti, mládež i dospělé. Podílel se na vytváření lepších podmínek pro rozvoj bydlení, dopravy, pracovních příležitostí, kultury a zdraví. Snažil se o vstřícnou komunikaci a podporu