FAQ - často kladené otázky

Občas jsou Kampaničce kladeny otázky, na které se zde pokusíme odpovědět.

Kdo za vámi stojí? Kdo vás platí?
Kampanička je založena na dobrovolné spolupráci iniciátorů v jejich volném čase. Nikdo z nich ve vrchlabských komunálních volbách nekandiduje, ani není napojen na žádnou stranu či volební uskupení. Odměnou jim je pouze pocit, že podle svého přesvědčení přispěli k utváření zdravě a svobodně fungující komunity města. Všechno si zabezpečují vlastním úsilím a o nutné výdaje se dělí mezi sebou.

Mohu nějak přispět?
Budete-li mít jakékoli nápady, jak cokoliv vylepšit, nebo dokonce chuť přiložit ruku k dílu, napište nám prosím na info@kampanicka.cz, či na Facebook, neboť Kampanička je dílo společné.

Proč předvolební dotazníky, když jsou zveřejňovány volební programy?
V dotaznících se můžeme dozvědět o osobních zájmech, ambicích a předpokládaném nasazení jednotlivých kandidátů. V zastupitelstvu rozhodují konkrétní lidé, a proto bychom rádi znali jejich konkrétní plány a názory - nikoli jen neosobní volební programy stran a uskupení, za která kandidují.

Je předvolební Kampanička férová?
Pravidla dotazníků i závěrečné předvolební diskuze Kampaničky byla od počátku daná a pro všechny stejná. Snažili jsme se, aby se informace o Kampaničce dostaly ke všem volebním uskupením a aby měli všichni stejnou možnost Kampaničku využít. Pokud se někdo rozhodl tak neučinit (kupříkladu proto, že nesouhlasí s touto formou prezentace kandidátů), je to jeho svobodné rozhodnutí. Velmi si vážíme všech, kteří se rozhodli kandidovat a obětovat svůj čas a energii pro veřejné záležitosti – ať už se projektu Kampanička účastní, či nikoli.