Komunální volby 2014 skončily

Volby 2014 jsou za námi, debatní sál utichnul a všichni doufáme, že starosta, místostarostové a rada, zvolení novým zastupitelstvem, budou konstruktivně a tvořivě spolupracovat kromě jiného i na tématech, která nám představili v našich dotaznících. Ty si múžete kdykoli připomenout v jejich předvolebních odpovědích, stejně jako si můžete prohlédnou záznam veřejné debaty s kandidáty na Střelnici.

Skončenými volbami příležitost nás všech sledovat a ovlivňovat chod města nekončí. Můžeme se zúčastňovat zasedání zastupitelstva a je zde také možnost podílet se aktivně na směřování Vrchlabí například v komisích a výborech, které jsou poradními orgány rady města.

Podpořit zdravý komunitní život v našem městě můžete také další spoluprací s Kampaničkou či jinými neziskovými organizacemi ve městě.

S úctou Vaše Kampanička