Jak se budeme koupat ve Vrchlabí? (2016)

CMS :: Dříve uskutečněné akce Kampaničky

Na výzvu vedení města jsme uspořádali již druhou veřejnou debatu na téma dalšího rozvoje areálu Vejsplach a možností koupání ve Vrchlabí. Vedení města se v této komunitní debatě obrací na obyvatele Vrchlabí se dvěma vzájemně souvisejícími otázkami:

1.Vejsplachy jsou území jedinečné svou blízkostí a přístupností, cenné z pohledu přírodovědného a ekologického, hojně využívané pro sportování a rekreaci a zejména velmi oblíbené obyvateli Vrchlabí jako místo setkávání, pohody, klidu, pobývání v přírodě. Jak by měl vypadat další rozvoj areálu Vejsplachy? Jak upravit areál a doplnit jeho vybavení, aby nejlépe odpovídalo potřebám obyvatel města a návštěvníků?

2.Téma koupání je ve Vrchlabí diskutováno už řadu let. Vedení města zkoumá několik variant příležitostí ke koupání, které se liší svou povahou (přírodní koupaliště, krytý bazén apod.), využitelností během roku (jen v létě, od jara do podzimu, celoročně), vstupními investicemi a náklady na provoz. Některé z variant lze kombinovat. Jakou zvolit, aby vybrané řešení vyhovovalo obyvatelům města a bylo dlouhodobě zodpovědné? 

V roce 2015 se již odehrála první veřejná debata, které předcházelo veřejné setkání ve Vejsplaších, kde jsme s odborníky debatovali o historii Kačáku a okolí, o péči, kterou Kačáku věnují místní rybáři, o ekologickém a přírodovědném významu lužního lesa, o čistotě vody, koupání a o tom, jak vzájemně co nejlépe propojit zachování přírodní a klidové povahy území se sportováním a rekreaci lidí.

Cílem druhé veřejné debaty, konané 10.2 2016, bylo představit dvě nové studie budoucí podoby Vejsplach, které město nechalo vypracovat. Po prezentaci studií proběhla debata po menších skupinách, kde občané mohli diskutovat, co se jim na nich líbí či nelíbí. Vedení města využije výsledky veřejné debaty pro další rozhodování o budoucnosti areálu Vejsplach a koupání ve Vrchlabí. Videozáznam debaty naleznete na YouTube.