Co je Kampanička

Kampanička – občanská iniciativa města Vrchlabí, je volné, nepolitické sdružení lidí, které spojuje zájem podpořit komunitní život města Vrchlabí, komunikaci mezi spolky a zájmovými skupinami, i mezi zastupiteli a občany.

Chce toho dosáhnout:

  • otevřenou vzájemnou diskusí o dění a trendech ve městě
  • vytvářením prostoru pro setkávání a diskusi aktivních občanů nad tématy, které ovlivňují život města a jeho obyvatel
  • snahou získávat a poskytovat kvalitní informace, které se týkají dění ve městě, všem účastníkům diskuse
  • zaznamenáním výstupů z těchto diskusí, bez nároků na vlastní hodnocení, jejich poskytnutím pro další kroky komunitního plánování

Kampanička je seskupení otevřené všem, kteří chtějí přispět ke svobodné, vstřícné a pozitivní komunikaci mezi občany, zájmovými skupinami, zastupiteli, správními orgány města, ...

Kampanička není žádná anonymní organizace, ale iniciativa vrchlabáků pro vrchlabáky. Jejím jádrem jsou Michal Daněk, Zdeňka Flousková, Jirka Kirjakovský, Petr Srp a jejich podobně smýšlející přátelé.

FAQ - často kladené otázky