Odpovědi kandidátů (2018)

Komunální volby se blíží (5.– 6.10.2018) a my se opět pokoušíme, aby se Vám, vrchlabským občanům, kandidáti co nejlépe představili. Nejprve formou zodpovězení otázek v našem dotazníku - přečtěte si jejich odpovědi níže. Někteří z nich se nám představili také osobně na veřejné debatě na Střelnici - můžete si prohlédnout videozáznam debaty.

Oficiální stránky jednotlivých kandidátek naleznete zde:Volba pro město, Vrchlabí do toho!, Zvon.

Dotazník číslo: 15
Foto   Nacionále:
a AlfredPlašil
62
Střední hotelová škola - s maturitou
Provoz hotelů a společného stravování

Kandidátka:
VOLBA PRO MĚSTO (1)
1

1) Hlavní důvod proč jsem na kandidátce:
 
 

2) Byl/a jsem členem zastupitelstva v letech 2014-2018:
ano ne

3) Domnívám se, že byla v uplynulém volebním období dostatečná komunikace mezi radnicí a veřejností:
ano ne

4) Jsem pro zveřejňování hlasování zastupitelů (kdo hlasoval pro a proti):
ano ne
Vždyť jednání ZM je veřejné, každý se jej může účastnit. O jménech by se však mělo hlasovat tajně.

Pokud budu zvolen/a do zastupitelstva:

5) Rád/a bych se v zastupitelstvu soustředil/a na tuto oblast: (zaškrtni max. 3)

kultivovanou diskuzi ve městě a na městě, realizaci krytého bazénu, opravu křižovatky v Hartě, Pražské a Nerudovy ulice, rekonstrukci ulice U Nemocnice, zvýšení prostředků na běžnou údržbu cest a chodníků, pokračovat ve výstavbě cyklostezek, zlepšit kvalitu městských bytů a nebytů…

Máme šikovné a pracovité spoluobčany, perspektivní podniky (zaměstnavatele) v regionu, schopné podnikatele a zajímavou polohu pro rozvoj cestovního ruchu.

Od r. 1994 doposud předseda komise obchodu a CR, od 2010-doposud člen komise sociální a zdravotní, v letech 1994-8, 2002-6, 2010-doposud člen ZM a rady města, od 2010 doposud místostarosta města. Vždy jsem se snažil, aby Vrchlabí bylo příjemným místem pro život.