Odpovědi kandidátů (2018)

Komunální volby se blíží (5.– 6.10.2018) a my se opět pokoušíme, aby se Vám, vrchlabským občanům, kandidáti co nejlépe představili. Nejprve formou zodpovězení otázek v našem dotazníku - přečtěte si jejich odpovědi níže. Někteří z nich se nám představili také osobně na veřejné debatě na Střelnici - můžete si prohlédnout videozáznam debaty.

Oficiální stránky jednotlivých kandidátek naleznete zde:Volba pro město, Vrchlabí do toho!, Zvon.

Dotazník číslo: 17
Foto   Nacionále:
a TomášVrbata
45
vysokoškolské
ekonom

Kandidátka:
ZVON (3)
6

1) Hlavní důvod proč jsem na kandidátce:
 
 

2) Byl/a jsem členem zastupitelstva v letech 2014-2018:
ano ne

3) Domnívám se, že byla v uplynulém volebním období dostatečná komunikace mezi radnicí a veřejností:
ano ne

4) Jsem pro zveřejňování hlasování zastupitelů (kdo hlasoval pro a proti):
ano ne

Pokud budu zvolen/a do zastupitelstva:

5) Rád/a bych se v zastupitelstvu soustředil/a na tuto oblast: (zaškrtni max. 3)

Zintenzivnit aktivity v rámci "Smart City". Klidnější a bezpečnější doprava, město patří lidem, ne autům. Zlepšit spolupráci škol a podniků, znovuobnovení prestiže technický oborů.

Dobrý a vyvážený mix průmyslu vs. služeb (cestovního ruchu), městského charakteru vs. bezprostřední blízkosti přírody, dobrá občanská vybavenost, město ideální velikosti (ani malé ani velké). Dobré jméno (brand). Možnost stát se špičkou v oblasti "smart city" v ČR.

Účastním se činnosti v oblasti tvorby Integrované strategie regionálního rozvoje Krkonoše (ISRRK) a aktivit "smart". Dále např. žádost občanů ("malá petice") na zklidnění dopravy v Nerudově ulici, vč konkrétních návrhů. Z pozice ředitele Kablo Vrchlabí podporuji střední a základní školy (sponzoring, exkurze), místní fotbal atd.