Odpovědi kandidátů (2018)

Komunální volby se blíží (5.– 6.10.2018) a my se opět pokoušíme, aby se Vám, vrchlabským občanům, kandidáti co nejlépe představili. Nejprve formou zodpovězení otázek v našem dotazníku - přečtěte si jejich odpovědi níže. Někteří z nich se nám představili také osobně na veřejné debatě na Střelnici - můžete si prohlédnout videozáznam debaty.

Oficiální stránky jednotlivých kandidátek naleznete zde:Volba pro město, Vrchlabí do toho!, Zvon.

Dotazník číslo: 20
Foto   Nacionále:
a Bedřich Hanousek
70
stavební technik

Kandidátka:
ZVON (3)
5

1) Hlavní důvod proč jsem na kandidátce:
 
 

2) Byl/a jsem členem zastupitelstva v letech 2014-2018:
ano ne

3) Domnívám se, že byla v uplynulém volebním období dostatečná komunikace mezi radnicí a veřejností:
ano ne

4) Jsem pro zveřejňování hlasování zastupitelů (kdo hlasoval pro a proti):
ano ne

Pokud budu zvolen/a do zastupitelstva:

5) Rád/a bych se v zastupitelstvu soustředil/a na tuto oblast: (zaškrtni max. 3)

1/Zkvalitnění podmínek pro vzdělání občanů všech věkových kategorií 2/Podpora tvorby nových pracovních příležitostí 3/Podpora neinvestičních i investičních projektů v oblasti kultury ,sportu.,CR. 4/Konkrétní práce při přípravě a realizaci revitalizace veřejného prostoru,cyklostezky apod.

Zdroj prosperity města spatřuji ve vzdělaných a aktivních občanech, ve využití potenciálu Vrchlabí jako střediska průmyslu , CR v návaznosti na kvalitní přírodní prostředí KRNAP.

Aktivně jsem se účastnil práce v RM,ZM a komisích .Dále na přípravě investic a zajišťování předprojektové a projektové přípravy.